כתבו עלי

ראיון באתר ההכרויות 'שליש גן עדן'

כתבה על הספר החמישי שלי ב"סטטוס הצפון"

כתבה על הספר החמישי שלי בעיתון "סטאר דרום"

כתבת עמוד על מעורבות בעיר בת ים מעיתון "ידיעות חולון בת ים"

כתבה בעיתון 'סטאר דרום'

כתבה וריאיון שער בידיעות חולון בתים

כתבת המאה שלי בסטטוס הצפון

כתבה על הספר הרביעי שלי "הסוד שמאחורי הפרידות והגירושים"

פרומו לספר "הסוד שמאחורי הפרידות והגירושים" במבט מקומי.

המאמר המאה וכתבה על הספר הרביעי שלי בעיתון "זמן מבשרת"

כתבה שעשו עלי באתר וואללה